Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny fas för Airport City Stockholm, VD Kristina Alvendal vidare till nya utmaningar

Under de gångna åren har grunden lagts för den framväxande flygplatsstaden kring Stockholm Arlanda Airport – Airport City Stockholm. Området växer med mer än 1 000 arbetstillfällen per år och under förra året gjordes investeringar motsvarande 4 miljarder kronor i området. Med anledning av att utvecklingen nu går in i en ny fas, där de tre samarbetsparterna i större utsträckning engageras operativt, avrundar VDn Kristina Alvendal sitt uppdrag inom Airport City Stockholm och går vidare mot nya utmaningar.

Utvecklingen av  Airport City Stockholm ser mycket  positiv ut de kommande åren. Den stadsbyggnadsstrategi som tagits fram för området, och som samarbetsparterna Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding arbetar efter, borgar för framväxten av en flygplatsstad som sätter människan i centrum. I kombination med en utökad kollektivtrafik till, från och inom området ökar tillgängligheten för de 50 000 människor som förväntas arbeta inom området vid år 2030.

-   Samarbetet mellan stat, kommun och det privata näringslivet runt flygplatsstaden är unikt och Kristina Alvendal har på ett imponerande snabbt och handfast sätt fått ihop de olika agendorna till en samlad strategi, säger Leif West, styrelseordförande i det gemensamma bolaget Airport City Stockholm. 

-  Att ha fått vara med och skapa grunden för  Sveriges första flygplatsstad har varit både spännande och givande. Airport City Stockholms vision och strategi ligger i framkant i en internationell jämförelse, något som jag fått bekräftat när jag deltagit på mässor och konferenser utanför Sverige. Det återstående arbetet är en långsiktig implementering där ansvaret ligger på parterna att hålla fast vid visionen över tid. Jag har varit med och lagt en stabil grund för uppbyggnaden av staden och känner mig därför trygg i att lämna över arbetet, säger Kristina Alvendal, avgående VD för Airport City Stockholm.

- Kristina Alvendal har varit en avgörande kraft i formandet av Airport City Stockholm, med ett unikt nätverk i regionen och en stark passion för stadsbyggnadsfrågorna. Utan hennes energi hade vi inte kommit så här långt så snabbt, säger Per Taube, en av initiativtagarna till Airport City Stockholm.

Arbetet med Airport City Stockholm går nu in i nästa fas, där parterna kommer att ta mer operativt ansvar för helheten. Fokus kommer att ligga på att verkställa byggandet av den levande flygplatsstaden genom att skapa kreativa företagsmiljöer och utveckla väl fungerande transportsystem och därigenom stärka den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta samt bidra till en ännu mer konkurrenskraftig region. De tre parterna kommer att anpassa sina organisationer därefter. Kristina Alvendal står till styrelsens förfogande fram till årsskiftet.

För mer information:

Kristina Alvendal, 0733-508 918

Leif West, Styrelseordförande, Airport City Stockholm, 070-412 96 45


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com

Presskontakt

Jennie Claesson

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647