Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nya planer för Sigtuna bekräftar Airport City Stockholms tillväxtpotential

Sigtuna kommun anger i sin nya översiktsplan långsiktiga satsningar för fler bostäder, minskat buller och bättre kollektivtrafikförbindelser mellan Sigtuna, Märsta och Arlanda flygplats. Satsningarna ligger i linje med planerna för Airport City Stockholm – den flygplatsstad som växer fram i regionen med visionen att bli en levande stad närmare världen. 

Nya bostäder på landsbygden, spårbunden trafik och mindre buller i kommunen. Det är några av de planer och visioner som Sigtuna kommuns nya översiktsplan innehåller.

År 2030 kommer Sigtuna kommun, inom vilken flygplatsstaden Airport City Stockholm växer fram, att ha 55 700 invånare. Sigtuna kommun planerar långsiktigt att bygga mellan 300 och 500 bostäder per år. Steningehöjden, Steninge slottspark, Norra Sigtuna stad, Västra Rosersberg, Rosendal, Södertil/Rävsta och Eneby/Ölsta är några områden där nya bostäder kan bli aktuella inom en nära framtid. Här har detaljplanearbete redan påbörjats. Även i Venngarn, Odensala och Skepptuna planeras bostäder. Här finns redan planuppdrag och bygget av bostäder kan komma i gång ganska snart.

Mer i framtiden

Tittar man ännu längre fram kan bostadsbebyggelse också bli aktuellt i Charlottenberg, Västra Sjudargården, Torsborg och Odensala-Hova.

 - Man behöver kunna bygga mer på landsbygden. Vi har väldigt mycket landsbygd i Sigtuna kommun. Men man ska bygga där man kan använda redan befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och vatten och avlopp. Där det redan finns förskola och skola, säger Lisa Mörtlund, samhällsplanerare i Sigtuna kommun.

Samtidigt som Sigtuna kommun växer finns också ett mål att minska bullernivåerna i kommunen. Miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret ska kartlägga bullerstörda miljöer och ta fram en handlingsplan.

 - Man kan titta på att bygga bullervallar och bullerplank vid järnvägar och vägar. Och driva frågan om att byggnader ska bullerisoleras, säger Greger Svensson, stadsbyggnadschef.

Spår mellan tätorterna

I översiktsplanen finns också framtidsvisoner. En sådan är spårbunden trafik mellan Sigtuna stad, Märsta station och Arlanda.

 - Det blir viktigt om man ska förtäta mer så att folk inte behöver ta sig fram enbart med bil, säger Lisa Mörtlund.

Kommunen vill också att utbyggnaden av tågspåret Norra böjen blir av. Böjen skulle bland annat göra det möjligt att bygga pendeltågstrafik via Märsta station till flygplatsen. 

 - Det ser kommunen som en jätteviktig fråga, säger Greger Svensson.

Elvägar för lastbilar

En annan förhoppning är att man i framtiden kan bygga en elväg för tunga transporter mellan Rosersbergs industriområde och Arlanda flygplats. Just nu håller sådan teknik på att utvecklas. Man vill också att cyklandet ökar och en separat cykelplan håller på att tas fram. Några cykelstråk som Sigtuna kommun ser som viktiga att utveckla är stråket mellan Märsta och Knivsta, mellan Rosersberg och Upplands Väsby, mellan Pilsborondellen och Märstavägen och det mellan Sigtuna stad, Erikssund och Bro/Bålsta.

Nya översiktsplanen 2014

Planen ställs just nu ut i bland annat kommunhuset. Senast den 28 februari ska den som vill tycka till höra av sig till Sigtuna kommun. Under senvåren 2014 kan planen klubbas igenom i kommunfullmäktige.


Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jennie Claesson

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647