Gå direkt till innehåll
Klart för ny stadsdel i Sigtuna kommun

Nyhet -

Klart för ny stadsdel i Sigtuna kommun

Bilden visar en konceptskiss över området kring Pilsborondellen i Sigtuna. Foto: NCC och Sigtuna kommun.

Under perioden 27 maj – 3 juni har 7 852 invånare i och runt Sigtuna stad haft möjlighet att delta i ett unikt rådslag. Frågan har gällt huruvida området kring Pilsborondellen i Sigtuna ska utvecklas eller vara kvar som det är idag. Rådslaget föregicks av ett visionsarbete där en mängd aktiviteter anordnats för att skapa ett engagemang hos invånarna. Bland annat har medborgarforum genomförts och barn har stadsplanerat området med datorspelet Minecraft.

Resultatet från rådslaget visar att 2 051 personer (58%) röstade ”Ja” och 1 455 personer (42%) röstade ”Nej”. Sammanlagt deltog 3506 personer i rådslaget.

- Sigtunaborna har sagt sitt! Det har varit en mycket föredömlig process, från första penndraget fram till själva rådslaget, där invånarna getts möjligheter till medskapande och delaktighet. Jag hoppas och tror att också andra kommuner och byggföretag i framtiden kan inspireras av detta unika arbetssätt, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, i en kommentar.

- Jag är väldigt positiv till möjligheten att kunna lägga grunden för en helt ny stadsdel, som kan byggas på ett modernt sätt som utgår från ekologisk och social hållbarhet, genom en kvalificerad certifieringsmodell, fortsätter Pierre Cengiz-Edstrand (Mp), kommunalråd.

- Nu kan vi utveckla området med sådant som en modern stadsdel ska innehålla: servicefunktioner, samlingsplatser, bostäder och näringsliv. Medborgarforum är ett av framgångsrecepten i modernt samhällsbyggande, tillägger Bosse Andersson (C), kommunalråd.
Kommunalråden avslutar med en gemensam kommentar:

- Utifrån detta resultat ser vi det nu naturligt att kommunstyrelsen inom kort fattarbeslut om planuppdrag för att börja förverkliga den nya stadsdelen. Samtidigt vill vi understryka vikten av att stärka kollektivtrafiken från Sigtuna och öka framkomligheten i trafiken, avslutar Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (Mp) och Bosse Andersson (C).

För att läsa Sigtuna kommuns pressmeddelande i sin helhet, vänligen klicka här.

Förslaget innebär att det skapas plats för: 

En ny livsmedelsbutik.
Förskola och skola.
En ny drivmedelsstation med tvätthall och service.
Möjlighet till direktbuss till Märsta och Arlanda.
Torg med plats för olika marknadsaktiviteter.
En ny sjö med aktiviteter för olika årstider.
En säkrare trafikmiljö med fler gång- och cykelvägar.
En socialt och miljömässigt hållbar stadsdel. 

Källa: Fastighetssverige.

Sigtuna, en del av Airport City Stockholm, är Sveriges snabbast växande kommun och har i dag cirka 40 000 invånare. Sveriges första riktiga flygplatsstad skapar dynamiska områden där företag och verksamheter samverkar med omvärlden på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Airport City Stockholm är ett unikt samarbete mellan de tre starka aktörerna Swedavia, Sigtuna kommun samt Arlandastad Holding.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jennie Claesson

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647

Relaterat innehåll