Gå direkt till innehåll
IL Recycling – En del av Airport City Stockholm

Nyhet -

IL Recycling – En del av Airport City Stockholm

Foto: IL Recycling

IL Recycling är en ledande aktör för återvinningstjänster. Genom att ta hand om allt som blir över och återvinna allt som går skapas värde på nytt. Slutprodukten blir en värdefull råvara som levereras till industrin för tillverkning av nya produkter. Med den senaste tekniken och systemen skapas effektiva återvinningslösningar för kunden, samhället och miljön.

Oktober 2013 öppnas portarna till IL Recyclings nya återvinningsanläggning i logistiknavet Rosersberg, Airport City Stockholm. Byggnationen är genomförd med högt ställda miljömål och den nya anläggningen kommer att kunna ta emot alla typer av återvinningsmaterial från främst företag men även hushåll i Stockholmsområdet. Den nya återvinningsanläggningen kommer att möjliggöra att papper, plast, skrot och metall, elektronik, brännbart material och farligt avfall sorteras och omvandlas till värdefull råvara. 

Fyra frågor till Henrik Modéer, operativ chef Miljötjänster & återvinning IL Recycling:

Vilka fördelar ser IL Recycling med att placera er verksamhet i Rosersberg, ett expansivt logistikcentrum för såväl stora som små företag och en del av området Airport City Stockholm?

-  Med Sveriges modernaste återvinningsanläggning i Rosersberg kommer vi kunna leverera bra återvinningslösningar till våra kunder i norra Stockholm. Läget utmed E4:an, nära både Arlanda, Stockholm och Uppsala gör insamlingen effektiv – det kommer våra kunder dra nytta av.

Berätta om IL Recyclings fokus på miljö, utveckling och hållbarhet?

-  Hela vår verksamhetsidé bygger på att hitta bättre lösningar till våra företagskunder som ökar återvinningen och minskar resursförbrukning av ändliga naturresurser. Vi tror på ett hållbarare samhälle och vårt bidrag till det är att varje dag komma med nya förbättringsförslag och hela tiden tänka tanken – Finns det mer att hämta?

Vilka aktiviteter sker härnäst för IL Recycling?

- Just nu pågår bygget av den nya anläggningen och förberedelser inför inflyttningen görs för fullt. Vi på IL Recycling ser fram emot att börja prata med företag i Stockholm om vilka effektiviseringsvinster som Sveriges modernaste återvinningsanläggning kan ge just deras verksamhet.

Er nya anläggning i Rosersberg bidrar till en mer lönsam återvinning, vad är anläggningens främsta tillgångar och användningsområden?

-  Designen av anläggningen syftar till att skapa en effektiv hantering av plast, skrot, metall, brännbart avfall, returpapper och farligt avfall. Vi sorterar, förädlar och omlastar materialet så att en råvara kan levereras till industrin. På det sättet kan vi ta emot samtliga material från våra kunder på ett ställe och det ger lönsamhet åt både IL och våra kunder. Anläggningen kommer att vara en av Sveriges första BREEAM miljömärkta industribyggnader. Detta innebär att ett helhetsperspektiv på miljöfrågor används under hela bygget och under den framtida driften. Allt från de viktiga energifrågorna till närmiljö för människa och biosfär beaktas.

För mer information om IL Recycling, vänligen kontakta:

Henrik Modéer, Operativ chef Miljötjänster & återvinning IL Recycling
Telefon: 08-505 899 00
Mobil: 070-627 34 00
E-post: henrik.modeer@ilrecycling.com

Om IL Recycling

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Företaget tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som levereras till industrin. Utgångspunkten är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning. Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso. Verksamhetens kunder finns representerade i de flesta branscher och storlekar - från enmansföretag till stora industrier. Totalt har koncernen 15 anläggningar över hela landet.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jennie Claesson

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647

Relaterat innehåll