Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förlängning av Roslagsbanan till Arlanda utreds närmare

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har beslutat - efter en förstudie - att begära en fördjupad utredning av möjligheterna att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda. AirportCity Stockholm välkomnar förslaget, som skulle innebära ytterligare utvecklingsmöjligheter för Arlandaregionen genom betydligt förbättrade förbindelser med nordöstra Stockholmsområdet.

Förstudien, som genomförts av trafikförvaltningen på uppdrag av Stockholms Lokaltrafik, undersökte möjligheten att förbättra förutsättningarna för bl.a. Arlandaregionen och Stockholms norra och nordöstra kommuner genom en ny tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda. Förbindelsen ökar tillgängligheten mellan Stockholm city, norra och nordöstra Stockholm, Arlanda och Uppsala och skulle därmed befästa Airport City Stockholm som ny tillväxtnod och knutpunkt för hela Mälardalen.

Förstudien, som undersökte potentialen hos såväl buss- som spårtrafikslösningar, bedömer att en förlängd Roslagsbana till Arlanda är det transportalternativ som mest skulle öka resandet med kollektivtrafiken tack vare kraftigt förkortad restid jämfört med bil för boende och arbetande i det berörda området. Det ökade kollektiva resandet bedöms också bidra till minskad miljöpåverkan i form av reducerad biltrafik.

Airport City Stockholms VD Kristina Alvendal välkomnar beskedet:

 – Det är mycket positivt att frågan om spårbunden kollektivtrafik har fortsatt aktualitet. Den nya förbindelsen skulle möjliggöra uppfyllandet av målet för Airport City Stockholm som ”en levande stad, närmare världen” och bekräftar utvecklingen mot Arlanda som Stockholmsregionens framtida tillväxtområde och en lättillgänglig och attraktiv plats för företagsetableringar.

Trafikförvaltningen har under utredningens gång fört en nära dialog med berörda kommuner och Swedavia, som samtliga står enade bakom önskan om en fortsatt utveckling av Roslagsbanan. En fördjupad studie av lösningen föreslås för att ytterligare utreda möjligheterna till förbindelsens finansiering och genomförande.

Vänligen klicka här för att läsa hela rapporten från Trafiknämnden.

Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jennie Claesson

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647