Gå direkt till innehåll
Fler åker kollektivt till Arlanda, Airport City Stockholm

Nyhet -

Fler åker kollektivt till Arlanda, Airport City Stockholm

Bild: Swedavia

Mer än hälften av resenärerna, 52 procent, väljer att åka tåg eller buss till och från Arlanda, Airport City Stockholm. Det innebär att redan ett år efter att pendeltåget till Stockholm Arlanda Airport invigdes, har flygplatsen uppnått sitt mål om att minst hälften av resenärerna ska åka kollektivt.

Ett år har gått sedan pendeltåget till Arlanda Centralstation invigdes. Tillgången till tåget har inneburit en ökning i kollektivtrafikåkande med nästan fyra procentenheter på ett år. I dag reser 52 procent av Arlandas resenärer kollektivt till och från flygplatsen. Uppskattningsvis kommer det totala antalet resenärer som under 2013 rest med tåg till och från Arlanda, Airport City Stockholm att uppgå till sex miljoner.

- Naturligtvis är vi väldigt stolta över att ha nått upp till vårt mål om att hälften av resenärerna ska resa kollektivt till flygplatsen, det är ett direkt resultat av våra höga ambitioner och vårt agerande. När möjligheterna att resa kollektivt ökar leder det till minskade koldioxidutsläpp, ökad tillgänglighet och större valfrihet av transportslag för våra resenärer och våra medarbetare, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Antalet resenärer till och från Arlanda ökar för fjärde året i rad, inom kort når man 20 miljoner resenärer.

- Den positiva utvecklingen är glädjande för oss som jobbar på flygplatsen, och för Sverige som helhet. Det är dock viktigt att utvecklingen sker på ett sådant sätt att Swedavia uppnår sina mål när det gäller nöjda kunder, nöjda medarbetare och forsatt minskning av den negativa miljöpåverkan, fortsätter Kjell-Åke Westin. Det faktum att vi uppnår vårt mål om att öka andelen kollektivtrafikresande till flygplatsen, visar att vi har goda förutsättningar att klara det ökande behovet av flygtrafik som vi ser framöver.

Vänligen klicka här för att komma till Swedavias pressmeddelande.

Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.

Om Swedavia:
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per helår och har 2 600 medarbetare.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jennie Claesson

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647