Gå direkt till innehåll
Elways – En del av Airport City Stockholm

Nyhet -

Elways – En del av Airport City Stockholm

Bilden visar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Gunnar Asplund, VD Elways. Foto: Erwin Koenis/FotoDLight

”En del av Airport City Stockholm” är en artikelserie om de företag och verksamheter som verkar i området. Sveriges första riktiga flygplatsstad skapar dynamiska områden där företag och verksamheter samverkar med omvärlden på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Det är här regionens nästa kunskapskluster och en attraktiv destination växer fram. Airport City Stockholm är ett unikt samarbete mellan de tre starka aktörerna Swedavia, Sigtuna kommun samt Arlandastad Holding.

Elways – En del av Airport City Stockholm

Elways utvecklar system för att mata fordon under färd med elektricitet för att härigenom ta bort den nuvarande begränsning som batterier innebär. Genom att elektrifiera större vägar med Elways lösning blir elektriskt drivna fordon i ett slag överlägsna bränsledrivna fordon genom att de i princip aldrig behöver vare sig tankas eller laddas.

I maj 2012 inleddes ett försök att bygga framtidens väg på Test Track, som ligger inom expansiva Airport City Stockholm, fem minuters resväg från Arlanda flygplats. Om försöken med matning till elbilar under färd blir framgångsrika är vinsterna stora, sett till miljö- såväl som till ekonomiska faktorer.

Elvägsprojektet är ett samarbete mellan Elways AB, Airport City Stockholm, NCC, Arlandastad Holding AB, Kungliga Tekniska Högskolan och Energimyndigheten.

Tre frågor till Gunnar Asplund, VD Elways

Berätta om elvägsprojektet vid Airport City Stockholm och dess framåtskridande
- Under maj 2012 installerade NCC, den av Elways tillverkade, 200 meter långa elskenan på Arlanda Test Track. Under juni började sedan prov att mata el till ett fordon som kör längs skenan. Proven har utförts vid alla tänkbara väderlekar: solsken, regn, blåst, snö och is. Hittills är provningen mycket lyckad vilket demonstrerades vid ett allmänt visningstillfälle för press, myndigheter och företag den elfte oktober. Då visades bland annat hur en släpvagn med elmotor matad från skenan i vägen kunde skjuta en vanlig personbil framför sig och accelerera till ca 50 kilometer per timme innan det var dags att börja bromsa (eftersom spåret bara är 200 meter långt). Försöken kommer att fortsätta hela vintern och våren för att skaffa erfarenhet av så många olika väderlekar som möjligt.

Vilka är de största fördelarna med Elways systemlösning?
- Att kunna driva alla vägfordon med el ger enorma miljö- och ekonomivinster. Miljön skonas genom att eldrift varken ger utsläpp av koldioxid eller avgaser. Vägtrafiken skulle därigenom kunna bli lika miljövänlig som spårbunden trafik, men till en mycket lägre kostnad. El för framdrivning av fordon kostar bara en bråkdel av vad bensin eller diesel kostar. Om då kostnaden för matning av el till fordonen och fordonens batterier (som behövs för kortare sträckor där det inte finns skenor i vägarna) kan hållas på en låg nivå kan stora vinster för bilister och för samhället göras. Den typ av matning som Elways arbetar med har stora möjligheter att ge låga kostnader både för väginstallationen och för fordonen och därigenom ge dessa stora besparingar.

Vad ser Elways som nästa utvecklingssteg?
- Nästa steg när vinter och vårens provning avslutats hoppas vi blir en installation av elskenor på en längre sträcka med kommersiell trafik. Detta skulle ge nödvändiga erfarenheter innan en fullskalig utbyggnad över hela Sverige/Europa/världen kan övervägas.

För mer information om Elways, vänligen kontakta:
Gunnar Asplund, VD Elways
Telefon: +46 (0)8-27 22 77
Mobil: +46 (0)70-593 29 39
E-post: gasplund@elways.se

Om Elways
Elways utvecklar system för att mata fordon under färd med elektricitet för att härigenom ta bort den nuvarande begränsning som batterier innebär. Genom att elektrifiera större vägar med Elways lösning blir elektriskt drivna fordon i ett slag överlägsna bränsledrivna fordon genom att de i princip aldrig behöver vare sig tankas eller laddas. Elways har genom beräkningar och experiment tagit fram kostnadseffektiva lösningar på alla kritiska delar för att ladda både tunga fordon och personbilar under färd. Nästa steg blir att genomföra en fullskalig demonstration med fordon på en elektrifierad vägsträcka.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jennie Claesson

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647

Relaterat innehåll