Gå direkt till innehåll
Bockasjö AB – En del av Airport City Stockholm

Nyhet -

Bockasjö AB – En del av Airport City Stockholm

Bilden visar Bockasjö ABs logistikfastigheter. Illustration: Bockasjö AB.

”En del av Airport City Stockholm” är en artikelserie om de företag och verksamheter som verkar i området. Sveriges första riktiga flygplatsstad skapar dynamiska områden där företag och verksamheter samverkar med omvärlden på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Det är här regionens nästa kunskapskluster och en attraktiv destination växer fram. Airport City Stockholm är ett unikt samarbete mellan de tre starka aktörerna Swedavia, Sigtuna kommun samt Arlandastad Holding.

Bockasjö AB – En del av Airport City Stockholm

Bockasjö AB är specialiserade på att bygga, äga och förvalta större logistikfastigheter. Koncernen arbetar främst med fastigheter med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. 

I november 2012 togs det första spadtaget för de två logistikfastigheter om totalt 60 000 m² som Bockasjö AB skall uppföra vid Arlandastad, Airport City Stockholm. Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Green Building, vilket innebär att energianvändningen är 25 % lägre än Boverkets byggregler (BBR). Anläggningarna är byggda för att minska förbrukningen av elektricitet och värme. Fastigheterna kommer att ägas av Bockasjö AB och företaget har tecknat ett längre hyresavtal för den ena fastigheten om 31 000 m², med Schenker Logistics AB, en aktör som sedan tidigare är etablerad i området.

Tre frågor till Joakim Hedin, VD Bockasjö AB

Vilka fördelar ser Bockasjö AB med en etablering i området Arlandastad, Airport City Stockholm?
Området kring Arlanda är ett av de mest etablerade logistiklägena i Sverige. Stockholms befolkning och köpkraft växer, vilket leder till ökade behov av logistik. Arlandastad ligger endast fyra minuter från Stockholm Arlanda Airport och tjugo minuter från både Stockholm och Uppsala, vilket gör området till den starkaste knutpunkten mellan Stockholm, Uppsala och vidare ut i världen. Här finns snabba kommunikationer både globalt och lokalt. Området har en väl utvecklad infrastruktur som stärks ytterligare genom en ny trafikplats vid Måbyleden samt den framtida förbifarten i Stockholm. Andra starka faktorer som pekar på fortsatt framgång för området är att Arlandastad ligger i Sigtuna, Sveriges snabbast växande kommun som dessutom blev årets nyföretagarkommun 2012. Med andra ord kommer våra fastigheter och dess hyresgäster få ett unikt strategiskt läge utmed E4:an med närheten till Arlanda flygplats.

Berätta om Bockasjö ABs fokus på miljöcertifierade byggnader?
Eftersom så mycket som 40 procent av världens energibelastning kommer från uppvärmning och drift av fastigheter, är det enkel matematik att räkna ut att stora vinster för miljön finns att göra inom fastighetsbranschen. Att välja att bygga utifrån de normer som råder för att bli Green Building-certifierad känns därför värdefullt för oss. Kravet för certifieringen är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets Byggregler (BBR). Green Building är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige leds och samordnas projektet av Sweden Green Building Council med Energimyndigheten som medfinansiär. Green Building har blivit ett starkt varumärke för energibesparing och i maj 2011 hade ca 200 st lokalbyggnader certifierats. Bockasjö AB är medlem i Sweden Green Building Council. Att Green Building-certifieringen är positiv för vår miljö är förstås ett skäl så gott som något. Men som bonus medför certifieringen även sänkta driftkostnader för både våra hyresgäster och för oss. Vi är i gott sällskap, en av våra ”goda grannar”, Stockholm Arlanda Airport är erkänd som en av världens mest klimatsmarta flygplatser.

Vad ser Bockasjö AB som nästa utvecklingssteg?
Stockholm växer, Arlanda och Airport City Stockholm växer och logistikens betydelse blir allt mer viktig. Arlanda och Airport City är viktigt för både människor och företag – från turistnäringen till industrin. Med ökad logistik samt uppförande av Airport City, kommer området försörja långt många fler. Ekonomiskt men också med varor och transporter. I detta spännande skede skall Bockasjö vara en del av logistikens och näringslivets utveckling i området kring Arlandastad, Airport City Stockholm.

Om Bockasjö AB
Bockasjö koncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. Företagets inriktning är lager och logistik i Skandinavien.Bockasjö AB har en bred förvaltningsportfölj där även befintliga fastigheter förvärvas, som efter ombyggnation och renovering anpassas till hyresgästens behov. Bland Bockasjös samarbetspartners återfinns bland annat bolag som DHL, PostNord Logistik TPL och Ericsson. För mer information, vänligen besök Bockasjö ABs hemsida


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Jennie Claesson

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647

Relaterat material

Relaterade nyheter