Gå direkt till innehåll
Airport City Stockholms VD Kristina Alvendal talar i Almedalen 2013

Nyhet -

Airport City Stockholms VD Kristina Alvendal talar i Almedalen 2013

Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm är närvarande under Almedalsveckan 2013 och medverkar bland annat vid fyra evenemang som arrangeras av Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Stockholm Nordost samt Swedavia. Vid Upplands Väsby kommuns seminarium och workshop den 2 juli inleder Kristina Alvendal på temat ”Vem har ansvaret för bostadsbyggandet?”. Under Sigtuna kommuns evenemang den 3 juli talar Kristina Alvendal om projektet Airport City Stockholm, dess vision, möjligheter till arbetstillfällen och vikten av kollektivtrafik. Vid Stockholm Nordosts evenemang den 3 juli diskuterar Kristina Alvendal infrastrukturen i Nordöstra Stockholm och den 4 juli medverkar Kristina Alvendal i Swedavias seminarium gällande vikten av en ökad tillgänglighet till Stockholm.

Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholms talartillfällen under Almedalsveckan 2013:

Tisdagen den 2 juli
Ämne: ”Vem har ansvaret för bostadsbyggandet?”
Arrangör: Upplands Väsby kommun
Tid: 15.00-15.55
Plats: Westanders trädgård, Södra kyrkogatan

Beskrivning av evenemanget:
Hur kan kommuner, företag och statliga myndigheter ta ansvar för framtidens bostäder? Hur bygger vi framtidens samhälle? Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm inleder under temat ”Vem har ansvaret för bostadsbyggandet?” som följs av en strukturerad workshop, där publik och deltagare medverkar. Idégenerering sker på aktuellt tema och processen leds av moderator Birger Östberg, Westander. Seminariet är en del av Idélabb samhällsbyggnad.

Onsdagen den 3 juli
Ämne: Airport City Stockholm flygplatsstad – näringslivet med det offentliga för en bra infrastruktur och kollektivtrafik
Arrangör: Sigtuna kommun
Tid: 14.30-15.45
Plats: Terrassen, Donnerska huset

Beskrivning av evenemanget:
Airport City Stockholm – idag och imorgon. Hur bygger Airport City Stockholm en levande stad? Sveriges första riktiga flygplatsstad skapar dynamiska områden där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Det är här regionens nästa kunskapskluster och en attraktiv destination växer fram. En förutsättning för att Stockholmsregionen skall kunna växa är att kollektivtrafiken byggs ut, vilket kommer att vara seminariets fokus. Hur uppfyller Airport City Stockholm kraven som innefattar allt från en väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik till ekologisk och ekonomisk hållbarhet? Hur viktigt är samverkan för att nå resultat? Medverkar gör bland andra Kristina Alvendal, VD, Airport City Stockholm, Lars Bryntesson, Kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun, Olov Holst, Oppositionsråd, Sigtuna kommun samt Christer Wennerholm, Trafiklandstingsråd, Stockholm.

Ämne: ”Vem tar ansvar för infrastrukturen i Nordöstra Stockholm?”
Arrangör: Stockholm Nordost
Tid: 16.00-17.00
Plats: Rosengården, Stora torget

Beskrivning av evenemanget:
Stockholmsregionen är inne i en snabb expansion. Kommunerna i nordöstra Stockholm har redan idag en plan för att ge plats till 100.000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen. Hur gör vi expansionen möjlig? Vilka beslut behöver fattas och vem tar ansvar för att utvecklingstakten ska klaras av? I ett kortsiktigt perspektiv är förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda en nyckelfråga för att möjliggöra den framtida expansionen. Samtidigt saknas en planering för utbyggnaden av kollektivtrafiken på längre sikt. Stockholm Nordost bjuder in till en timmes diskussion om hur frågan kan komma till en lösning. Medverkar gör bland andra Kristina Alvendal, VD, Airport City Stockholm, Kjell Jansson, Ordförande Stockholm Nordost och Leif Gripenstam, KSO, Täby kommun.

Torsdagen den 4 juli
Ämne: ”Hur kraftsamlar vi för ökad tillgänglighet till Stockholm?”
Arrangör: Swedavia
Tid: 13.00-15.00
Plats: Clarions Hotels parkering, Strandgatan

Beskrivning av evenemanget: 
En ny rapport från länsstyrelsen – ”Stockholms internationella tillgänglighet, trender och tendenser” – visar att regionen står sig utmärkt i internationell konkurrens. Undantaget är den internationella tillgängligheten vilken utvecklas svagare än för de övriga nordiska huvudstadsregionerna. Seminariet handlar om Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport och Airport City Stockholm, och deras betydelse för Stockholms tillväxtpotential. Medverkar gör bland andra Kristina Alvendal, VD, Airport City Stockholm, Kjell-Åke Westin, Flygplatsdirektör, Stockholm Arlanda Airport Karl Wistrand, VD, Swedavia Real Estate samt Lars Bryntesson, Kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun.

För mer information, vänligen kontakta:
Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm
Tel.: +46 (0) 8 599 063 00
Mobil: +46 (0) 73 350 89 18
Mail: kristina.alvendal@airportcitystockholm.com

Airport City Stockholm Stadsbyggnadsstrategi, aktivitetsplan, pressmeddelanden, visionsbilder och övrigt material finner du på projektets hemsida, www.airportcitystockholm.com

Om Airport City Stockholm:
Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jennie Claesson

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647

Relaterat innehåll